top of page
Image by Sebastian Unrau

Luomutuotanto

Metsämesi luomuhunajamme on luonnonmukaista tuotantoa ja sitä valvoo Ruokavirasto vähintään kerran vuodessa suoritettavalla tilakäynnillä. Luonnonmukaisesti tuotetun hunajamme tunnistaa lehtiluomumerkistä sekä valvovan viranomaisen tunnusnumerosta. Hunajan luonnonmukaisuus riippuu sekä pesien käsittelytavoista että ympäristöstä.

keltakukka.jpg

Pesien sijainti

Luomutuotannossa mehiläispesien sijaintia valvotaan. Mehiläinen voi lentää siitepölyn- ja meden keruussa kolmen kilometrin säteellä pesästään. Siksi luomutuotannossa mehiläispesien on sijaittava siten, että tällä säteellä tarhan sijaintipaikasta mesi- ja siitepöly lähteet ovat pääsääntöisesti luonnonmukaisesti viljeltyjä, luonnonvaraisia kasveja tai metsää.

Lentosäteellä voi olla myös tavanomaista viljelyä edellyttäen, että kasveihin kohdistuvat käsittelyt ovat ympäristövaikutuksiltaan vähäisiä. Alueella ei saa olla geneettisesti muunneltuja kasveja. Kolmen kilometrin säteellä pesistä ei saa olla saastelähteitä kuten vilkasliikenteisiä teitä, sokeritehtaita tai kaatopaikkoja.

Talviruoka

Tuotantokauden lopussa pesiin on jätettävä riittävät hunaja- ja siitepölyvarastot, jotta mehiläiset selviävät talvehtimisesta. Lisäksi mehiläispesille annetaan luonnonmukaisesti tuotetusta sokerista valmistettua talviruokaa, jotta yhdyskunta selviää talvesta.

sokeria.jpg
beehive2.jpg

Tautien ennaltaehkäisy ja lääkintä

Luonnonmukaisessa mehiläishoidossa keskitytään tautien ennaltaehkäisyyn sekä kestävän ja paikallisen rotukannan kasvattamiseen. Luonnonmukaisessa Mehiläishoidossa tautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ei saa käyttää kemiallisia lääkkeitä, kuten antibiootteja tai synteettisiä kemikaaleja.
 
Luonnonmukaisessa mehiläishoidossa tautien ja punkkien ennaltaehkäisyyn käytettävät aineet ovat luonnossa esiintyviä orgaanisia happoja kuten oksaali-ja muurahaishappo. Kuningattarien siipien typistäminen on kielletty.

Pesäkalusto

Mehiläisten talveuttamiseen käytettävät pesät on valmistettava pääosin luonnonmukaisista materiaaleista, esimerkiksi puusta tai vanerista.

Torjunta-ainejäämät kerääntyvät mehiläisvahaan, mistä syystä uusiin pohjukkeisiin tarvittavan mehiläisvahan on oltava peräisin luonnonmukaisista mehiläishoitoyksiköistä.

Luomutuotannossamme käytämme vain omaa mehiläisvahaa puhtaan ja ekologisen tuotannon takaamiseksi.

pesa_1_edited.jpg
bottom of page